Comunicat de presă 04.08.2022 – privind propunerea de simplificare a procedurilor de branșare la electricitate a companiilor din Bihor

Prefectul Dumitru Țiplea propune simplificarea procedurilor privind branșarea la electricitate a consumatorilor non-casnici, pentru a stopa pierderile pe care întârzierile la branșare le generează companiilor din Bihor.

Instituția Prefectului – Județul Bihor a înaintat către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) o propunere de modificare legislativă care vizează scurtarea perioadei de emitere a avizelor și simplificarea procedurilor de branșare la rețeaua electrică. Soluțiile de scurtare a timpilor și simplificare a procedurilor au fost identificate în urma unei serii de întâlniri de lucru între prefectul Dumitru Țiplea, reprezentanții mediului de afaceri din județul Bihor și reprezentantul companiei Distribuție Energie Electrică România, sucursala Oradea (DEER).

În memoriu se arată că, în cazul spațiilor închiriate sau a spațiilor care fac obiectul unor finanțări bancare și a căror avizare pentru branșare la rețeaua de electricitate întârzie, antreprenorii sunt obligați să achite chiria sau respectiv ratele bancare, fără a putea utiliza spațiile respective în parametri corespunzători. Similar, în cazul spațiilor care fac obiectul unor finanțări nerambursabile, companiile nu mai sunt în măsură să respecte termenele și angajamentele din proiectele respective și, în consecință, să îndeplinească indicatorii asumați prin proiect. Pe fondul întârzierilor mari de emitere a avizelor, ambele situații generează pierderi companiilor.

Soluțiile identificate vizează modificări în Ordinul ANRE nr. 59/2013, modificat și actualizat, precum și în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. Menționăm, din notele de fundamentare:

– în prezent, legislația nu permite racordarea la rețea a unui imobil–teren decât dacă pe teren se va edifica în etapele de racordare un loc de consum/producere, ceea ce limitează exercitarea atributelor dreptului de proprietate

– pentru simplificarea procedurilor și a etapelor de racordare, în cadrul contractului de racordare utilizatorului să i se ofere posibilitatea să solicite operatorului de distribuție încheierea contractului pentru proiectarea / execuția instalaţiei de racordare fie cu un operator economic atestat în urma unei proceduri de achiziție publică, fie cu un anumit operator economic atestat ales de către utilizator

– implementarea legislației actuale duce în mod inerent la prelungirea duratei de finalizare a etapelor de racordare, fiind foarte deficilă sincronizarea lucrărilor în condițiile în care, pentru același branșament executantul lucrării procură o parte din materiale și execută o parte din lucrări, iar operatorului de distribuție îi revine obligația de achiziție și de montare a  grupului de măsurare a energiei electrice și a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat

 – pentru a fi realizat efectiv accesul tuturor utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, în condițiile în care acestea se realizează pe terenuri ce fac parte din domeniul public, este necesar ca lucrările de realizare a branșamentelor și a racordurilor să poate fi realizate în cel mai scurt timp posibil, fără autorizații de construire, fără documentații tehnice complexe.

În această situație rolul nostru, ca autorități, este de a crea cel mai eficient cadru de funcționare posibil pentru agenții economici. Alături de digitalizare, debirocratizarea este un principiu pe care trebuie să îl aplicăm cu diligență, atunci când contextul ne permite.“, a precizat prefectul Dumitru Țiplea.

 

Cancelaria Prefectului                                                                                        Oradea, 04.08.2022

Județul Bihor