Comunicat de presă 09.08.2022 – privind inspecțiile în teren desfășurate de Garda de Mediu Bihor în coordonare cu Instituția Prefectului – Județul Bihor

În coordonare cu Instituția Prefectului – Județul Bihor, până la jumătatea acestui an Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 543 inspecţii la nivelul județului Bihor. În urma acestor controale, au fost aplicate 161 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 2 390 000 lei, au fost înaintate 5 sesizări către organele de cercetare penală și 3 sesizări către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bihor.

Inspecţiile realizate au avut ca prioritate verificarea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, a măsurilor de rectificare impuse de către comisari cu ocazia controalelor anterioare, precum şi verificarea unor sesizări și reclamații.

Principalele neconformităţi constate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

– lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului;

– nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în timpul controalelor anterioare;

– neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor;

– nerespectarea prevederilor Legii nr.92/2021 privind regimul deşeurilor;

– nedeţinerea formularelor de transport pentru deșeuri conform H.G. nr. 1061/2008 şi a Regulamentului CE nr.1013/2006

– eliminarea necorespunzătoare a deşeurilor şi/sau incendierea acestora şi a vegetaţiei spontane;

– nespectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare;

– nerespectarea cerinţelor minime necesare de către unităţile de colectare şi de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz;

– deversarea în apele de suprafaţă sau subterane a apelor uzate, fecaloid menajere;

– degradarea mediului prin depozitări/abandonări necontrolate de deşeuri.

Sesizările către organele de cercetare penală au fost înaintate, după cum urmează: 2 pentru incendieri de vegetație în arii naturale protejate, 2 pentru incendieri de deşeuri și o sesizare pentru introducerea de acid sulfuric în reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Câmpani de Pomezeu. Sesizările către Serviciul de  Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor au fost efectuate în baza unor neconformități constatate în urma controalelor la 3 societăți cu obiect de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase, în speță deșeuri de sticlă.

Garda de Mediu Bihor a întreprins, de asemenea, controale în sprijinul beneficiarilor fondurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală, fiind întocmite 119 note de constatare, necesare solicitanților / beneficiarilor pentru obținerea finanțării în vederea implementării proiectelor.

Încă de la numirea mea ca prefect am susținut și am insistat asupra importanței activității Gărzii de Mediu Bihor. În coordonare cu comisarii bihoreni, am demarat cele mai ample acțiuni de salubrizare în județ, ale căror rezultate sunt vizibile. În perioada următoare avem în plan, în coordonare cu instituțiile de arme, supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri în vama Borș II, pentru a păstra Bihorul curat.” a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Cancelaria Prefectului                                                                                           Oradea, 09.08.2022

Județul Bihor