Comunicat de presă 09.02.2021 – privind proiectul de electrificare și reabilitare a liniei CFR Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor

Proiectul de electrificare și reabilitare a căii ferate Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor avansează. Până în prezent au fost obținute toate cele 82 avize necesare pentru derularea proiectului.

Joi, 4 februarie, documentația pentru obținerea acordului de mediu, respectiv Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpului de Apă, Raportul de Impact asupra Mediului și Studiul de Evaluare Adecvată, a fost depusă la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. După publicare, proiectul va fi supus,  timp de 30 de zile conform legislației în vigoare, dezbaterilor publice și analizei comisiilor de specialitate. În urma obținerii acordului de mediu, proiectul va intra în etapa de elaborare a documentației pentru finanțare și, ulterior, în cea de demarare a licitației de execuție.

Am depus toate diligențele pentru obținerea avizelor, atât la nivelul județului Bihor, cât și la nivel național. Proiectul de electrificare și modernizare a acestui sector de cale ferată are o importanță crucială în dezvoltarea socio-economică a Bihorului“, a declarat  prefectul Dumitru Țiplea.

Reamintim că obiectivul de investiții, în valoare de 7,3 miliarde lei, este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, și reprezintă cea mai amplă investiție în infrastructura feroviară din Vestul României.

Lucrările vizează electrificarea în întregime a celor 166 de km a liniei de cale ferată, precum și modernizarea, pe întregul traseu, a tuturor stațiilor, haltelor și spațiilor adiacente, incluzând parcările, rampele și peroanele cu copertine. Toate clădirile de călători vor beneficia de compartimentări pentru fluidizarea circulațiilor, de grupuri sanitare compartimentate pe sexe, precum și grupuri sanitare speciale pentru mamă și copil și pentru persoanele cu mobilitate redusă. Traseele de circulaţie pentru călători vor asigura deplasarea în deplină siguranţă a persoanelor cu mobilitate redusă, fiind prevăzute, de asemenea, rampe și marcaje tactile pentru nevăzători la accesele principale în clădire și către punctele principale de interes.

Partea de execuție este estimată la 4 ani din durata totală de 10 ani a obiectivului de investiție. În urma reabilitării, pe 60% din traseu trenurile vor putea circula cu peste 100 km/oră, iar distanța Oradea-Cluj se va parcurge în 2 ore.

Cancelaria Prefectului                                                                  Oradea, 09 februarie 2021

Județul Bihor