Comunicat de presă 10.02.2023 – privind siguranța în unitățile de învățământ preuniversitare din Bihor

Prefectul Dumitru Țiplea monitorizează siguranța publică la nivelul județului Bihor în ședințe de lucru periodice cu instituțiile de arme din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Cel mai recent raport al Inspectoratului Poliție de Județean (IPJ) arată că nivelul de infracționalitate este unul scăzut în unitățile de învățământ preuniversitar din Bihor.

Conform raportului IPJ, în anul școlar 2022-2023 în județul Bihor funcționează 748 de unități de învățământ preuniversitar, din care 16 unități conexe (clubul copiilor, cluburi sportive, etc.), acestea fiind repartizate în responsabilitatea structurilor cu atribuții în domeniul ordinii publice astfel:

  • 726 unități învățământ în responsabilitatea poliţiei;
  • 12 unități învăţământ în responsabilitatea jandarmeriei;
  • 10 unități învăţământ în responsabilitatea poliției locale.

În vederea pregătirii pentru începerea anului școlar efectivele de poliție au desfășurat o serie de activități de prevenție și educație în vederea îmbunătățirii climatului de siguranță, precum:

– verificarea conducătorilor și autovehiculelor destinate efectuării transportului şcolar;

– verificarea amplasării corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare în zona stațiilor mijloacelor de transport public de persoane şi a trecerilor pentru pietoni din apropierea unităților de învăţământ;

– includerea unităţilor de învăţământ în itinerariile de patrulare ca punct obligatoriu de staționare pe timpul intrării și ieșirii elevilor şi a cadrelor didactice la cursuri, în medie acționând zilnic aproximativ 238 poliţişti, 18 jandarmi şi 16 polițiști locali;

– repartizarea pentru fiecare unitate de învățământ a unui polițist responsabil din punct de vedere al siguranței și care asigură continuitatea activităților educativ-preventive.

Pe parcursul anului, polițiștii cu atribuții în domeniul siguranței școlare au desfăşurat activități în scopul prevenirii şi combaterii violenței in mediul şcolar, respectiv:

  • Prevenirea infracțiunilor comise cu violenţa – 202 activităţi;
  • Bullying/cyberbullying – 115 activități;
  • Prevenirea consumului de droguri – 51 activităţi:
  • Prevenirea traficului de persoane – 13 activităţi;
  • Respectarea regimului circulației rutiere – 94 activități;
  • Prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului – 34 activităţi;
  • Prevenirea delincvenței juvenile – 129 activități.

În cadrul acestor activități peste 10.500 de elevi şi părinți au fost instruiți cu privire la măsurile de auto-protecție care trebuie adoptate pentru a nu ajunge în postura de victimă, atât în colectivități, cât şi pe drumul spre casă, fiind abordată și problematica anturajului.

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranţă Școlară au desfăşurat activități de monitorizare a elevilor minori care fac parte din categorii cu risc ridicat, pentru a preîntâmpina implicarea acestora în evenimente cu impact negativ în unitățile de învățământ preuniversitar. În acest sens, polițiștii s-au deplasat la mai multe unități de învăţământ din Bihor şi au stabilit şedinţe comune de lucru cu reprezentanții Inspectoratului Şcolar Județean Bihor, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistență Educațională Bihor, Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Bihor, în vederea implicării acestora în activități comune, pentru a reduce riscul victimal al elevilor.

O altă activitate cu caracter preventiv a vizat prevenirea absenteismului şcolar.  Astfel, situația elevilor care au fost identificați în timpul cursurilor şcolare prin localuri publice, pe stradă, în zona adiacentă a unităților de învățământ sau în parcuri a fost înaintată Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor.

Raportul evidențiază că nu au fost înregistrate evenimente grave, cele mai frecvente infracțiuni fiind lovirea și furtul. În urma analizării evenimentelor a rezultat faptul că la baza producerii incidentelor în mediul şcolar au stat următoarele cauze:

– lipsa de pază umană şi sisteme tehnice de supraveghere video în unele unități de învățământ;

– măsurile limitate pe care le poate aplica personalul didactic elevilor cu un comportament inadecvat în spațiul şcolar:

– altercațiile spontane între elevi, produse de cele mai multe ori din motive puerile;

– educația precară, lipsa de interes a părinților şi elevilor faţă de sistemul de învăţământ şi abandonul şcolar;

– lipsa de atenţie şi neglijența elevilor faţă de bunurile personale.

Delicvența juvenilă trebuie prevenită prin orice mijloace, pentru că are efecte pe termen lung asupra copiilor. Buna colaborare dintre instituții și o politică asiduă de prevenție sunt cele mai eficiente strategii pentru a proteja cel mai valoros bun: copiii noștri,” a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Cancelaria Prefectului                                                                                             Oradea, 10.02.2023

Județul Bihor