Comunicat de presă 18.01.2023 – privind apelul de proiecte pentru dotarea cu echipamente și mobilier a școlilor de la nivelul județului Bihor

Prefectul Dumitru Țiplea a prezentat astăzi, 18 ianuarie, în cadrul videoconferinței lunare cu primarii bihoreni, un apel de proiecte pentru dotarea cu echipamente și mobilier a școlilor de la nivelul județului Bihor. Alături de edilii bihoreni, la ședință au participat Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, Horea Abrudan, precum și directorii de școli de la nivelul județului.

Apelul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” a fost lansat de către Ministerul Educației și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

La nivel național apelul vizează două obiective:

  1. Digitalizarea școlilor prin: dotarea laboratoarelor de informatică cu noi resurse tehnologice digitale, asigurarea sălilor de clasă cu echipamente și resurse tehnologice digitale, dotarea cu laboratoare informatice și  cu ateliere de practică digitale specifice domeniului de calificare (simulatoare etc.) a unităților de învățământ profesional și tehnic a unităților de învățământ profesional și tehnic (cu excepția celor cu profil agricol).
  1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin: dotarea cu mobilier a sălilor de clasă pentru toate nivelurile de învățământ, de la preșcolar la liceu, a spațiilor sportive din palatele copiilor și cluburi, cluburi sportive, dotarea cu materiale și echipamente didactice a laboratoarelor și cabinetelor școlare, echiparea cu ateliere de practică în funcție de specializare și de nevoile concrete a unităților de învățământ profesional și tehnic.

Bugetul alocat la nivel național este de cca 1 miliard de euro.

Prefectul a prezentat o radiografie a nevoilor unităților de învățământ din Bihor, din care reiese faptul la nivelul județului pot beneficia de acest proiect 3.253 săli de clasă care în ultimii 5 ani nu au fost modernizate, precum și 57 de laboratoare de fizică, 52 de laboratoare de chimie, 61 de laboratoare de biologie și 240 de cabinete școlare care în ultimii 10 ani nu au primit dotări și echipamente moderne.

„În primul rând, doresc să felicit directorii unităților de învățământ pentru că gestionează cel mai important partrimoniu pe care îl avem, copiii noștri. Astăzi avem o mare oportunitate, aceea de a schimba împreună infrastructura sistemului de învățământ din Bihor. Putem atinge acest obiectiv prin buna comunicare între primării și școli pentru absorbția masivă a fondurilor, județul Bihor având deja tradiție în acest sens. Mă voi asigura că toate instituțiile cu atribuții vă vor oferi sprijin și voi interveni oriunde apar blocaje pentru avansa în acest demers”, a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Inspectorul școlar general Horea Abrudan a solicitat celor prezenți implicare maximă în atragerea fondurilor și a adresat mulțumiri prefectului Dumitru Țiplea pentru sprijinul constant oferit Inspectoratului Școlar Județean.

Solicitanți eligibili în cadrul prezentului apel sunt:

– toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii și județe);

– instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar;

– statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar.

Beneficiari reali ai fondurilor sunt:

– unități de învățământ preuniversitar publice acreditate;

– unități conexe: palate ale copiilor, cluburi școlare, cluburi sportive, centre județene de asistență psihopedagogică.

Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online până la data limită 19.03.2023, prin platforma electronică dedicată PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/

Potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail: consultare.pnrr@edu.gov.ro.

Cancelaria Prefectului                                                                                             Oradea, 18.01.2023

Județul Bihor