Comunicat de presă 10.07.2020 privind schema de ajutor pentru împăduriri

COMUNICAT DE PRESĂ

privind sprijin pentru împăduriri în Bihor

Primăriile din județul Bihor pot beneficia de sprijin financiar pentru împăduriri din partea Guvernului.

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis o circulară prin care aduce în atenția unităților-administrativ teritoriale de la nivelul județului Bihor lansarea celei de a 5-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”. Schema de ajutor este aferentă măsurii nr. 8, ”Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, și este finanțată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura între 20 iulie – 11 decembrie 2020, iar alocarea financiară este de 10 milioane de euro.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă deținătorilor de terenuri agricole, în baza unui angajament pentru o perioadă de 12 ani și vizează crearea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție. Sprijinul se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, după cum urmează:

  • Prima pentru înființarea plantațiilor forestiere, care acoperă costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și costurile aferente înființării și împrejmuirii plantației, denumită Prima 1,
  • Prima anuală acordată pe unitatea de suprafață, pentru acoperirea costurilor de întreținere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantației forestiere (maximum 2 ani), precum și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioadă de 12 ani, denumită Prima 2.

Terenurile agricole aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) sunt, de asemenea, eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat. Beneficiarii care împăduresc astfel de terenuri sunt eligibili numai pentru plățile acordate în baza Primei 1.

Reamintim că, în luna ianuarie a acestui an, prin ordinul emis de prefectul Dumitru Țiplea, cele 101 primării din Bihor au fost informate asupra necesității actualizării comisiilor municipale, orășenești și comunale pentru identificarea, delimitarea și constituirea în perimetre de ameliorare a terenurilor neproductive, care pot fi ameliorate prin împădurire.

„Încurajez primăriile să acceseze acest program, pentru a reface patrimoniul forestier al Bihorului. În special în contextul inundațiilor din acest an, împăduririle sunt o necesitate. Prin Serviciul de Coordonare Instituțională stăm la dispoziția edililor care au nevoie de îndrumare în depunerea proiectelor”, a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Cancelaria Prefectului                                                                                   Oradea, 09 iulie 2020

Județul Bihor