Comunicat de presă 13.04.2023 – Prefectul Dumitru Țiplea face demersuri pentru reabilitarea sediilor de poliție din Bihor

Prefectul Dumitru Țiplea propune reabilitarea sediilor de poliție în zonele rurale din fondurile primăriilor.

Instituția Prefectului – Județul Bihor a înaintat către Ministerul Afacerilor de Interne un proiect de modificare legislativă prin care solicită îmbunătățirea cadrului legal ce reglementează funcționarea posturilor de poliție în mediul rural.  Demersul are la bază solicitările unor primari de a finanța din bugetul local, inclusiv prin accesarea de fonduri nerambursabile, renovarea și dotarea posturilor de poliție de pe raza unităților administrativ-teritoriale de care acestea aparțin.

În nota de fundamentare se arată că imobilele aparțin Statului Român și fac parte din domeniul public, dar Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 nu reglementează posibilitatea finanțării din bugetul local al unor lucrări de investiții (reabilitare, consolidare, extindere, etc.) asupra unor imobile care nu sunt în proprietatea comunei și care nu sunt folosite în exercitarea atribuțiilor lor stabilite prin lege.

Cu toate acestea, în propunerea înaintată se arată că, în conformitate cu Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cetățenii comunei unde funcționează postul beneficiază de serviciile Poliției Române, care prestează astfel o muncă în folosul comunității locale. Mai mult, polițiștii participă, împreună cu alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente.

Un argument în plus în susținerea faptului că activitatea polițiștilor se desfășoară în interes public și în beneficiul comunității îl aduce articolul 24 al aceleași legi, care prevede că unităţile teritoriale de poliţie cooperează cu consiliile locale şi cu primarii pentru îndeplinirea hotărârilor sau dispoziţiilor scrise ale acestora, emise în limita competenţelor lor în domeniul ordinii publice.

Totodată, Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 instituie în sarcina consiliului local cu privire la administrarea domeniului public şi privat atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local ce constau în posibilitatea de a hotărâ cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, cu condiția ca bunurile achiziţionate pentru dotări să rămână în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.

Precizăm că la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor funcționează un total de 91 de sedii de poliție, din care 44 de imobile sunt în administrare, 46 de imobile sunt în folosință gratuită, iar pentru 1 imobil se platește chirie.

În toți acești 3 ani în care am exercitat funcția de prefect și am gestionat crize complexe, m-am bazat mereu pe dedicarea și profesionalismul polițiștilor bihoreni. Voi depune toate diligențele în a susține activitatea acestora în folosul cetățenilor și a crea un climat de siguranță în comunitățile din Bihor”, a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Cancelaria Prefectului                                                                                           Oradea, 13.04.2023

Județul Bihor