Comunicat de presă 13.06.2023 – privind eliberarea certificatului de clasificare turistică în județul Bihor

Prefectul Dumitru Țiplea solicită deținătorilor de structuri turistice de cazare, inclusiv apartamente și locuințe, să obțină certificatele de clasificare, în vederea dezvoltării sustenabile a turismului la nivelul județului.

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis, în atenția primăriilor de la nivelul județului, o circulară prin care solicită ca operatorii economici și persoanele fizice care dețin structuri turistice de cazare sau alimentație publică să fie informate asupra faptului că au obligația de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului eliberarea certificatului de clasificare.

Pentru a obține certificatul, operatorii economici sunt obligați să depună o documentație specifică, cuprinzând cereri standardizate, certificat constatatator, fișe standardizate, dovezi ale înregistrării contractelor de muncă, copii ale avizelor de specialitate și alte documente relevante.

În cazul persoanelor fizice proprietare de structuri turistice de tipul apartamente sau camere de închiriat în locuințe familiale, cerințele sunt similare, cu specificarea că documentele necesare trebuie să demonstreze dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistică și adresa unității respective.

Pentru a obține reclasificarea unității la un alt tip de structură sau categorie de clasificare, operatorul economic trebuie să depună o cerere standardizată, un memoriu justificativ de reclasificare, fișe standardizate și alte documente relevante.

Schimbarea titularului certificatului de clasificare implică, de asemenea, o serie de documente necesare pentru a demonstra schimbarea operatorului economic, printre care un certificat constatator, fișe standardizate și dovezi ale înregistrării contractelor de muncă. În cazul schimbării denumirii structurii de primire turistică, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, va trebui să depună o documentație specifică, detaliată în Ordinul nr. 65 din 10 iunie 2013 și Ordinul nr. 510 din 22 februarie 2022.

Aceste proceduri nu reprezintă doar cerințe legale, ci și un factor esențial în dezvoltarea sustenabilă a turismului în județul Bihor. Clasificarea corectă a structurilor de cazare garantează că acestea îndeplinesc anumite standarde în beneficiul turiștilor și consolidează nivelul de încredere al vizitatorilor în ospitalitatea bihoreană.“ a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Mai multe informații pot fi accesate aici:

https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica

Cancelaria Prefectului – Județul Bihor                                                                Oradea, 13.06.2023