Comunicat de presă 31.05.2023 – privind demararea campaniei de combatere a ambroziei în Bihor

Prefectul Dumitru Țiplea a dat startul campaniei anuale de combatere a ambroziei la nivelul județului Bihor.

Într-o circulară emisă marți, 30 mai, în atenția tuturor primăriilor de la nivelul județului, Instituția Prefectului-Județul Bihor informează că proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire și combatere a buruienii ambrozia pe terenurile intravilane sau extravilane.

Documentul arată că cei vizați trebuie desfăşurate periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin:

          ✓ cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată;

          ✓ distrugerea cu unelte agricole;

          ✓ smulgerea, în cazul unor suprafețe izolate;

          ✓ efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole;

          ✓ erbicidarea terenurilor.

Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a ambroziei.

Circulara mai informează că verificarea şi constatarea nerespectării prevederilor legale de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, precum şi aplicarea sancţiunilor, se face de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu.

Conform planificării aprobate de prefect, primul control se efectuează în perioada 1-15 iulie a fiecărui an şi ulterior, în situaţia în care ambrozia a răsărit mai târziu, al doilea control anual este efectuat în perioada 16-31 octombrie. Amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv între 10.000 și 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

De asemenea, în perioada 01.08-31.10.23 se vor efectua, de către comisia de specialiști constituită prin Ordinul Prefectului, activități de control având ca scop verificarea aplicării măsurilor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia.

Depunem toate diligențele pentru a crește calitatea vieții și a oferi bihorenilor un mediu mai sănătos. Alături de curățenia la nivelul județului, combaterea ambroziei este o acțiune care trebuie să se desfășoare permanent,” a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Pentru identificarea buruienii ambrozia si pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea si distrugerea acesteia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănatății și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au creat pe site-ul propriu o pagină specială de prezentare:

https://www.madr.ro/docs/agricultura/ambrozia-prezentare-si-combatere.pdf

Cancelaria Prefectului – Județul Bihor                                                               Oradea, 31.05.2023