Comunicat de presa 13.07.2021 – privind transmiterea online a sedintelor consiliilor locale din judetul Bihor

Instituția Prefectului – Județul Bihor, a emis, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, o circulară în atenția primăriilor de la nivelul județului Bihor privind modul de desfășurare a ședințelor de consiliu, precum și obligativitatea transmiterii acestora online, pentru a crește gradul de transparență decizională la nivel local.

Demersul are la bază sesizarea, de către Instituția Prefectului, a unor neconformități în funcționarea consiliilor locale. Aspectele de nerespectare a legii vizează în special modul în care se desfășoară ședințele de consiliu local – fără a se asigura rigurozitatea redactării materialelor de ședință, a minutelor proceselor-verbale, a hotărârilor adoptate, precum şi fără a asigura transparența activității consilierilor locali în timpul ședințelor de consiliu, a ședințelor comisiilor de specialitate etc.

Conform circularei, alegătorii trebuie să cunoască modul în care sunt utilizate în concordanță cu intereselor lor atât resursele locale, cât și cele bugetare alocate de autorităţile centrale în scopul funcţionării administraţiei. În acest sens, în informare sunt enumerate și explicate o parte din reglementările legale care vizează desfășurarea ședințelor de consiliu local, conform art. 138 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 27 din Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local:

– ședinţele consiliului local sunt publice;

– caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;

– cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială (UAT) respectivă trebuie să aibă posibilitatea de a asista la şedinţele consiliului local şi de a le urmări pe internet;

– la lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, reprezentanți ai guvernului, ai autorităților județene, ai autorităților locale și ai instituțiilor publice din respectiva UAT, precum şi alte persoane interesate;

– este obligatoriu ca, în Regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor locale să fie reglementat că ședințele consiliului local să fie transmise public, pe internet, sau prin orice alte modalități care să vină în sprijinul cetățenilor care doresc să asiste la lucrările ședințelor;

– totodată, pentru ca prevederile legii și ale regulamentului propriu să poată fi aplicate primăriile sunt obligate să asigure funcționalitatea paginilor oficiale de internet.

În transmiterea live a ședințelor se recomandă utilizarea aplicațiilor de social media sau de streaming  (de tipul Facebook, Zoom, etc.), pentru a fi ușor accesibile de către cetățenii interesați.

Documentul mai precizează că primarii şi secretarii generali vor fi responsabili cu implementarea cât mai urgentă a aspectelor sesizate și că, începând cu luna august, Instituția Prefectului – Județul Bihor va monitoriza modul în care se asigură transmiterea ședințelor de consiliu local.

Un alt aspect al circularei subliniază necesitatea solemnității ședințelor de consiliu local, prin respectarea însemnelor naționale (intonarea imnului de stat la începutul acestora, arborarea drapelului national, în conformitate cu prevederile legislației specifice), precum conducerea activității de către președintele de ședință, pentru desfășurarea acestora în condiții decente și de legalitate. Menținerea deficiențelor sesizate va avea drept consecință inițierea, potrivit legii, a demersurilor privind aplicarea de sancțiuni disciplinare față de cei care se fac răspunzători.

Prefectul Dumitru Țiplea precizează că “trebuie să asigurăm accesul cetățenilor la lucrările ședințelor și posiblitatea ca aceștia să fie informați prin mijloace moderme și accesibile cu privire la deciziile luate. Vom proceda la verificarea amplă a modului în care aleșii locali își respectă obligațiile legale şi responsabilitățile care le revin față de cetățenii pe care îi reprezintă în consiliul local.  Este unul din cele mai importante aspecte în reforma administrativă pe care o pun în aplicare pas cu pas de la începutul mandatului.”

 

 

 

Cancelaria Prefectului                                                                                              Oradea, 13.07.2021

Județul Bihor