Comunicat de presă 07.07.2021 – privind identificarea constructiilor amplasate in zone inundabile din judetul Bihor

Prefectul Dumitru Țiplea atrage atenția asupra construcțiilor amplasate în zonele inundabile din județul Bihor.

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis o circulară în atenția primăriilor de la nivelul județului prin care solicită identificarea tuturor construcţiilor şi obiectivelor amplasate în zone inundabile sau în zone de protecţie. În informare se arată că, în situaţia în care demolarea acestora nu este posibilă, proprietarii vor fi obligaţi să declare pe propria răspundere că îşi asumă riscurile în caz de inundaţii.

În conformitate cu prevederile art. 49 din Legea apelor nr. 107/1996, se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore şi în zonele de protecţie de noi obiective economice sau sociale, de locuinţe sau anexe ale acestora. Zonele de protecție sunt instituite pentru: albia minoră a cursurilor de apă; suprafaţa lacurilor naturale; suprafaţa lacurilor de acumulare; suprafeţele ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor.

Începând cu 13 august, o comisie constituită prin ordinul prefectului din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, ABA Crişuri, Gărzii de Mediu Bihor şi ISU Crişana va verifica în teren listele construcțiilor vizate, întocmite de către primării.

Reamintim că inundațiile din acest an au produs în 51 de localități pagube dintre care enumerăm 30 de case inundate, 58 de case avariate, o casă distrusă, 38 de anexe gospodărești inundate și 91 de anexe gospodărești avariate.

O parte din aceste pagube ar putea fi evitate, dacă primăriile nu ar aviza construcțiile în zone inundabile. Aceste zone se cunosc, sunt afectate anual și, cu toate acestea, nimeni nu a luat până acum nici o măsură în acest sens.” a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Cancelaria Prefectului                                                                                            Oradea, 07.07.2021

Județul Bihor