Comunicat de presă 13.11.2020 – Conferința de lansare a proiectului AIM 5 la Timișoara

Centre Regionale de Integrare

destinate beneficiarilor de protecție internațională și RTT în România

 

Lansare proiect: „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”

 – COMUNICAT DE PRESĂ –

Timișoara

18 Noiembrie 2020

 

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România va organiza conferinţa de lansare a proiectului: „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

Evenimentul va avea loc în format online pe platforma ZOOM:

În data de 18 Noiembrie 2020 între orele 11:00-13:00.

Link-ul de conectare pentru eveniment, va fi transmis în timp util.

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul este implementat de:

Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

 

Parteneri:  Asociația Filantropia Oradea

                   INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL TIMIȘ

                   INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

                   INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR

Proiectul se desfășoară pe 3 etape de implementare:

Durata implementare:  – Sept 2020 – Sept 2021

  • Sept 2021 – Sept 2022
  • Sept 2022 – Dec 2022

Prima etapă de implementare se desfășoară în perioada: 29 septembrie 2020 – 25 septembrie 2021.

Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare, este în valoare totală de: 3.163.283,80  lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de  beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect se urmărește:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrului Regional de Integrare Timișoara, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, se vor consolida reţele judeţene de voluntari, se vor crea grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

STATISTICI:

Conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, la data de 29.02.2020, numărul total al persoanelor străine din România care se încadrează în grupul țintă principal, a fost de 87.395 de migranți. Dintre aceștia, 3797 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară. În județele de interes, situația străinilor este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din 2018 și 2019:

  • Bihor – 1687, Arad – 1858, Hunedoara -705
  • Timiș – 5415, Caraș-Severin – 518, Mehedinți – 376

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm Miercuri, 18 Noiembrie 2020, între orele 11:00-13:00, la evenimentul online de lansare a proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Timiș si Caraș-Severin, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Timișoara. Linkul de participare va fi distribuit participanților pe baza de înregistrare prealabilă la numărul de telefon: 0742 128 579, sau la adresa de email oana.talos@aidrom.ro.

Oana Taloș

Manager – Centrul Regional de Integrare Timișoara

AIDROM – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

oana.talos@aidrom.ro