Comunicat de presă 15.07.2020 – privind alocarea în timp record și integral a fondurilor pentru localitățile afectate de inundații

COMUNICAT DE PRESĂ

privind alocarea în timp record și integral a fondurilor pentru

localitățile afectate de inundații

Guvernul României a alocat integral, în timp record, fondurile necesare pentru înlăturarea efectelor produse de inundaţiile din luna iunie pe teritoriul județului Bihor, conform raportului avizat de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor (CJSU) sub conducerea prefectului Dumitru Țiplea. Prin Hotărârea de Guvern nr. 531/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale, pentru județul Bihor a fost alocată suma de 13,3 milioane lei.

Toate cele 22 de unități administrativ-teritoriale, totalizând 67 de localități, cuprinse în raportul înaintat de CJSU Bihor către Guvernul României, au beneficiat de fondurile solicitate pentru efectuarea lucrărilor de refacere a obiectivelor de infrastructură, respectiv drumuri comunale, județene, poduri, podețe și lucrările de apărare de pe cursurile de apă.

Cea mai mare sumă, în valoare de 1,97 milioane lei, a fost alocată Consiliului Județean Bihor pentru refacerea a două poduri, a unui podeț, precum și a cca 9 kilometri de drumuri județene.

Reamintim că rapoartele de evaluare a pagubelor au fost întocmite în urma inspecțiilor în teren, de către comisiile de specialiști constituite prin Ordinele de prefect din data de 15, respectiv 24 iunie.

Cancelaria Prefectului                                                                                   Oradea, 15 iulie 2020

Județul Bihor