Comunicat de presă 18.03.2022 – privind îmbunătățirea standardelor de educație și de sănătate în comunitățile rome din Bihor

Ieri, 17 martie, prefectul Dumitru Țiplea a prezidat ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al judeţului Bihor. Discuțiile au vizat îmbunătățirea standardelor de educație și de sănătate în comunitățile rome de la nivelul județului Bihor.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Bihor au evidențiat necesitatea prezenței în aceste comunități a mediatorilor și asistenților medicali, ale căror posturi pot fi finanțate de către primăriile de care aparțin comunitățile respective. S-a exemplificat, totodată, că activitatea mediatorilor facilitează accesul medicilor în comunitățile reticente la servicii sanitare și, prin urmare, reduce decesele cauzate de boli care în mod normal pot fi diagnosticate și tratate la timp.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Judeţean Bihor au prezentat activitățile efectuate de mediatorii școlari în privința reducerii abandonului școlar în comunitățile rome. S-a constatat că în unele comunități există o reticență din partea părinților în privința educării copiilor. Cel mai ridicat grad de abandon școlar apare după absolvirea școlii generale, un număr foarte redus de elevi urmând educația liceală sau profesională. Astfel, mediatorii școlari depun eforturi atât în consilierea elevilor, cât și a părinților.

Menționăm că în acest moment în Bihor sunt înregistrați 34.630 cetățeni de etnie romă, iar la nivelul județului activează 8 mediatori școlari, 11 mediatori sanitari și 24 asistenți sanitari în 27 de comunități.

Este evident impactul pozitiv pe care mediatorii îl produc în comunitățile unde sunt prezenți. Trebuie să luăm exemplele UAT-urilor unde se fac progrese și să îl aplicăm în celelalte comunități rome, pentru a crește nivelul de trai al acestora.“, a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

 

Cancelaria Prefectului                                                                                          Oradea, 18.03.2022

Județul Bihor