Comunicat de presă 19.06.2020 – privind obligațiile UAT-urilor în respectarea prevederilor Legii nr.211-2011 privind regimul deșeurilor

Comunicat de presă 19.06.2020 – privind obligațiile UAT-urilor în respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor

În urma campaniei de verificare a stării de salubrizare desfășurate la nivelul județului Bihor, derulată în luna aprilie în baza dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, comisarii bihoreni din cadrul Gărzii Naționale de Mediu au identificat peste 154.314 mp de deșeuri depozitate mixt, fără a fi selectate.

 

Sub coordonarea prefectului, Garda  Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bihor a emis o circulară tuturor unităților administrativ teritoriale (UAT) din județul Bihor pentru a le pune în vedere obligațiile care le revin în baza prevederilor art.59 alin.(1) litera f) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

 

Astfel textul de lege stabilește următoarele:

“(1) Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucureşti, au următoarele obligaţii:

  1. f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;”

 

În consecință, până la finalul lunii iunie, autorităţile administraţiei publice locale din județul Bihor trebuie sa asigure spații de depozitare dotate cu containere specifice fiecărui tip de deșeu, astfel încât să asigure populației posibilitatea de a depozita selectiv și gratuit deșeurile de altă natură decât cele menajere, așa cum sunt enumerate în legea privind regimul deşeurilor.

 

Măsurile luate se vor transmite de către fiecare UAT în parte, în scris, către Garda Națională de Mediu Bihor și spre știință Instituției Prefectului Județul Bihor, până la data de 29.06.2020.

 

 

Cancelaria Prefectului

Județul Bihor