COMUNICAT DE PRESĂ privind serviciile de permanență din cadrul primăriilor în contextul inundațiilor din Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ

privind serviciile de permanență din cadrul primăriilor

în contextul inundațiilor din Bihor

Precipitațiile abundente din perioada 13-17 iunie au produs creșteri bruște ale nivelurilor cursurilor de apă din bazinul hidrografic Crișuri, provocând pagube pe raza localităților Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos, Aușeu și Țețchea. La nivelul județului au fost afectate 13 anexe gospodărești, 1 solar, 28 de podețe, 2 poduri, 1,75 km de străzi, 2,5 km de drumuri comunale, 7 km de drumuri forestiere, 19,7 hectare de teren arabil, 3 hectare de pășuni și 3 construcții hidrotehnice.

 

În contextul declanșării avertizărilor hidrologice de Cod Portocaliu, prefectul Dumitru Țiplea, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), a dispus verificarea funcționării serviciilor de permanență de la nivelul primăriilor din județul Bihor, pentru asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii optime de intervenţie.

 

În urma verificărilor efectuate în 53 de primării, s-a constatat că doar în 7 funcționează serviciul de permanență. În consecință, CJSU a emis în atenția primăriilor din județul Bihor o circulară prin care se aduce în vedere obligativitatea aplicării următoarelor măsuri, în scopul gestionării corespunzătoare a situațiilor de urgență ce se pot produce în urma manifestărilor meteorologice sau hidrologice periculoase:

 

– Instituirea serviciului de permanenţă la sediul primăriei;

– Convocarea membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență în şedinţă extraordinară în vederea repartizării sectoarelor de activitate, a sarcinilor şi misiunilor de îndeplinit potrivit prevederilor legale;

–  Alarmarea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU);

– Utilizarea sistemului de avertizare – alarmare (sirene etc.) a populaţiei şi a obiectivelor situate în zona de influenţă;

– Asigurarea informării permanente a populaţiei cu măsurile urgente care trebuie aplicate;

 

– Supravegherea cursurilor de apă cu echipe specializate din cadrul S.V.S.U.;

– Emiterea dispoziţiei de evacuare şi coordonarea nemijlocită a evacuării populaţiei din zonele afectate, dacă este cazul;

– Asigurarea necesarului de apă potabilă, alimente şi materiale de cazarmament de strictă necesitate pentru populaţia sinistrată (în primele 72 ore de la evacuare sau instituirea stării de alertă);

– Informarea C.J.S.U. şi a Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență “Crişana” (ISU) prin centrul operativ cu activitate temporară, cu privire la situaţia operativă;

– Participarea la acţiunile de protecţie şi de apărare împotriva inundaţiilor, cu utilajele şi echipamentele din dotarea proprie;

–  În caz de necesitate, solicitarea sprijinului cu forţe de intervenţie de la ISU “Crişana”;

– Verificarea și asigurarea stocurilor de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor potrivit Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor întocmit la nivel local;

–  Coordonarea activității S.V.S.U. în zonele afectate, pentru:

o   supraînălţarea malurilor în funcţie de cotele maxime prognozate;

o  supravegherea continuă a digurilor, a podurilor, podeţelor şi altor secţiuni înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum şi a zonelor în care este posibilă formarea torenţilor.

 

Prefectul Dumitru Țiplea a precizat că “ducerea la îndeplinire a măsurilor va fi verificată în teren de către personalul Instituției Prefectului județului Bihor, respectiv al ISU Crișana. Cetățenii județului trebuie să poată apela la autoritățile locale în caz de urgențe.”

 

 

 

Cancelaria Prefectului

Județul Bihor                                                                                          Oradea, 18 iunie  2020