COMUNICAT DE PRESĂ privind asigurarea de către primării a măsurilor de prevenție și intervenție în cazul declanșării fenomenelor meteorologice periculoase  

COMUNICAT DE PRESĂ

privind asigurarea de către primării a măsurilor de prevenție și intervenție în cazul declanșării fenomenelor meteorologice periculoase

 

Instituția Prefectului a emis în atenția primăriilor din județul Bihor, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, în calitate de Președinte al Comitetului Județean pentru SItuații de Urgență, o circulară privind întocmirea planului de măsuri cu activități de prevenție și intervenție în cazul declanșării fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada de vară.

Din studiul analizei situaţiei operative a anilor precedenţi, rezultă că în perioada de vară creşte numărul incendiilor la vegetaţie din cauza temperaturilor ridicate şi a intervalelor mari de timp fără precipitaţii. Tot în această perioadă a anului sunt frecvente fenomenele meteo periculoase, ploi cu cantităţi mari de apă ce pot genera inundaţii pe cursuri de apă necadastrate şi formarea de torenţi. Conform informării emise de prefectura Bihor, pentru evitarea situaţiilor de urgenţă iminente, în perioada imediat următoare activitatea din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din cadrul primăriilor se va orienta pentru asigurarea următoarelor măsuri:

 1. Verificarea sistemelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare a autorităţilor administraţiei publice şi a populaţiei, organizarea şi asigurarea serviciului de permanenţă la primirea mesajelor de înştiinţare sau în alte cazuri, când situaţia operativă o impune;
 1. Actualizarea Planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor, în care vor fi cuprinse concret activităţile pe cele trei faze: premergător, pe timpul şi post situaţii de urgenţă;
 1. Asigurarea accesoriilor, echipamentelor de protecţie necesare în intervenţia serviciului voluntar, precum şi materialele şi utilajele prevăzute în anexa din Planul de apărare la inundaţii;
 1. Identificarea şi nominalizarea zonelor şi sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile creşterii temperaturilor şi lipsa precipitaţiilor, precum și executarea de acţiuni preventive în aceste localităţi;
 1. Interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
 1. Restricţionarea efectuării în anumite intervale, pe timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii, prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;
 1. Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitarea la umbră;
 1. Intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales în cele frecventate pentru agrement;
 1. Asigurarea funcţionării resurselor de alimentare cu apă (rezervă de apă, debit şi presiune la hidranţi). În localităţile fără reţele de alimentare cu apă vor fi identificate surse naturale, asigurate cu marcaje şi condiţii de acces pentru alimentarea autospecialele de stingere;
 1. Identificarea asociaţiilor agricole, persoanelor fizice ce deţin utilaje agricole sau terenuri pe care au fost cultivate cereale şi determinarea acestora pentru respectarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor;
 1. Întreţinerea şi curăţirea şanţurilor, rigolelor, decolmatarea cursurilor de apă, curăţirea vegetaţiei uscate în zona podeţelor şi podurilor;
 1. Asigurarea unor fâşii curăţate de vegetaţie uscată în apropierea căilor de comunicaţie, transport (rutier, feroviar), în scopul evitării faptului ca acestea să fie afectate de eventualele incendii sau efectele acestora;
 1. Asigurarea existenţei şi verificarea sistemelor de protecţie la trăsnet, mai ales la unităţi de cult şi la alte instituţii la care este prevăzută necesitatea existenţei acestora;
 1. Se vor asigura măsurile specifice de prevenire şi intervenţie cu ocazia manifestărilor cu public numeros;
 1. Desfăşurarea de activităţi de informare preventivă a cetăţenilor cu prelucrarea măsurilor de prevenire specifice acestui sezon;
 1. Informarea operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crișana” al judeţului Bihor (ISU) despre pericolul ori producerea unor situaţii de urgenţă şi întocmirea în termenul legal al raportului de intervenţie, respectiv înaintarea acestuia, în cazul intervenţiei serviciului voluntar.

Reamintim că, în calitate de Președinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, primarii coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale (UAT), asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor ISU „Crișana”. De asemenea, conform prevederilor legale, primăriile sunt obligate să ia măsuri în vederea identificării şi înlăturării cauzelor care ar putea produce situaţii de urgenţă, prin intermediul personalului din subordine cu atribuţii pe linia prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Cancelaria Prefectului                                                                                            Oradea, 17 iunie 2020

Județul Bihor