COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 Prefectura Bihor anunță că cetățenii au la dispoziție un interval limitat de 6 luni pentru a solicita titluri de proprietate pentru terenurile necooperativizate. Noua modificare legislativă vizează 38 de unități administrativ-teritoriale din județul Bihor.

 

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis o circulară în atenția primăriilor de la nivelul județului Bihor prin care solicită informarea cetățenilor cu privire la intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

 

Conform informării, principalele modificări vizează articolul 27 alin.2^1 și stipulează că:

Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

  1. a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
  2. b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.”

 

Modificarea legislativă intră în vigoare astăzi, 19 mai, iar cererile trebuie depuse în termen de 6 luni, respectiv până în data de 19 noiembrie, la primăria localităților în a cărei rază teritorială se află terenul.

 

Având în vedere intervalul limitat, Instituția Prefectului – Județul Bihor a solicitat tuturor primarilor bihoreni să efectueze demersurile necesare pentru informarea cetățenilor cu privire la noile prevederi legislative.

 

Situația cu terenurile necooperativizate și Lista localităților cu zone necooperativizate din județul Bihor (aici).

 

Cancelaria Prefectului                                                                                          Oradea, 19.05.2023

Județul Bihor