Comunicat de presă 08.08.2023 – privind solicitarea de fonduri pentru remedierea pagubele produse de furtuna din 25 iulie

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a adoptat în ședința de astăzi, 08 august, Hotărârea nr. 05/2023, prin care solicită Guvernului suma de 3.305.000 lei pentru remedierea pagubelor produse de furtuna din 25 iulie 2023 la nivelul județului Bihor.

Pagubele au fost evaluate în teren de către 3 comisii mixte de specialiști, constituite prin Ordin de prefect, și cuprinse în Raportul de sinteză nr. 4133/2023. Conform raportului, furtuna a produs pagube considerabile la obiective economice, socio-culturale și la construcții hidrotehnice aflate în proprietatea primăriilor, la nivelul a 19 unități teritorial-administrative (UAT) din județul Bihor, cuprinse în anexa Hotărârii CJSU.

În baza deciziei adoptate de CJSU, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a fost înaintat un proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru UAT-urile din Bihor în vederea înlăturării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în data de 25 iulie.  Sumele vor fi alocate din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.

Hotărârea CJSU nr. 05/2023 și anexa privind pagubele este disponibilă aici: https://bh.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/

 

 

 

Cancelaria Prefectului                                                                              Oradea, 08.08.2023

Județul Bihor