Comunicat de presă 24.05.2021- privind strategiile de dezvoltare locală în județul Bihor

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, o circulară în atenția primăriilor de la nivelul județului Bihor prin care solicită acestora un raport privind stadiul de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală.

Strategiile de dezvoltare locală sunt planificări care stabilesc direcțiile de dezvoltare și portofoliul de proiecte la nivelul comunităților locale. Propunerile strategice sunt supuse aprobării consiliilor locale, fiind astfel planuri asumate de către comunitatea locală.

Întocmirea strategiilor este necesară pentru a facilita procesul de absorbție a fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană și Guvernul României pentru perioada 2021-2027. În acest sens, se recomandă ca obiectivele strategiilor să fie corelate atât cu Memorandumul aferent perioadei de finanțare 2021-2027, cât și cu obiectivele majore ale Planului Național de Redresare și Reziliență, respectiv contribuția la tranziția verde și digitalizare.

În Ghidurile de finanțare publicate în Monitorul Oficial, pentru majoritatea programelor de finanțare, cuprinderea unui proiect în cadrul strategiei de dezvoltare locală reprezintă un criteriu de eligibilitate și/sau asigură un punctaj mai ridicat pentru finanțarea acestuia.

Un raport alcătuit în urma centralizării situațiilor transmise de către primării arată că la nivelul județului Bihor 24 de localități au finalizat strategiile de dezvoltare, în 70 de localități planurile sunt în curs de elaborare, iar în cazul a 7 localități demersul este în faza incipientă.

Prefectul Dumitru Țiplea consideră că  “o bună planificare este necesară pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și contribuie la dezvoltarea comunităților bihorene. Suntem oricând pregătiți să oferim asistență și consultanță edililor în acest demers și le lansez și pe această cale o nouă invitație de a apela la Instituția Prefectului.”

Reamintim că în cadrul financiar multianual 2021-2027 bugetul alocat pentru toate statele membre ale Uniunii Europene este de 1.824,3 miliarde de euro.

 

 

Cancelaria Prefectului                                                                                         Oradea, 24.05.2021

Județul Bihor