Comunicat de presă 28.06.2023 – privind gestionarea situațiilor de urgență generate de schimbările climatice

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bihor (CJSU), prezidat de prefectul Dumitru Țiplea, a aprobat completarea atribuțiilor comitetelor de urgență de la nivelul județului Bihor cu prevederi privind gestionarea situațiilor de urgență generate de schimbările climatice.

Conform Hotărârii CJSU nr.03/2023, în sarcina comitetului județean și a comitetelor pentru situații de urgență locale intră, în plus față de cele existente, următoarele atribuții:

 1. educarea şi conştientizarea membrilor comunităţii privind efectele încălzirii globale, respectiv implicarea acestora în campanii publice/private de limitare a acestui fenomen;
 2. actualizarea planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor şi a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, ţinând cont de efectele specifice schimbărilor climatice; punerea în aplicare a hărților de hazard și de risc la inundații întocmite de Administrația Bazinală de Apă;
 3. consolidarea capacităţii de răspuns prin asigurarea pregătirii şi dotării suplimentare a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă;
 4. modernizarea sistemelor de avertizare timpurie şi extinderea zonelor de acoperire a acestora;
 5. actualizarea normelor existente pe linia realizării construcţiilor pentru a corespunde condiţiilor de climă din prezent;
 6. gestionarea eficientă a resurselor de apă prin îmbunătăţirea sistemelor de gospodărire a acestora, creşterea rezervelor şi limitarea la maxim a pierderilor;
 7. creşterea gradului de siguranţă barajelor şi digurilor şi conservarea ecosistemelor acvatice;
 8. creşterea suprafeţelor verzi şi a celor împădurite inclusiv prin utilizarea terenurilor inapte folosinţelor agricole;
 9. aplicarea legii privind crearea sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie;
 10. gestionarea eficientă a deşeurilor prin consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al acestora;
 11. adoptarea unor măsuri administrative care să permită scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Menționăm că integrarea în planurile de management al riscului a hărților de hazard și de risc la inundații, întocmite de Administrația Bazinală de Apă în cadrul proiectului ROFloods, reprezintă o premieră în administrația din România.

Din păcate, schimbările climaterice au generat constant în ultimii ani fenomene meteo extreme, de la secetă severă la inundații. Este în primul rând datoria noastră, a instituțiilor statului, să acționăm în comun pentru a preveni și a minimiza impactul acestora. Vom depune toate diligențele pentru ca bihorenii să fie cât mai bine protejați. Totodată, este datoria fiecărui cetățean să adopte un comportament responsabil față de mediul înconjurător” a precizat prefectul Dumitru Țiplea.

Aici puteți parcurge în întregime Hotărârea CJSU nr. 03/2023:

https://bh.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/21/2023/06/HCJSU-nr.3-2023.pdf

Cancelaria Prefectului – județul Bihor                                                                   Oradea, 28.06.2023