Comunicat de presă 30.03.2021- privind atragerea de fonduri pentru electrificarea gospodăriilor în Bihor

Instituția Prefectului – Județul Bihor, a emis, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, o circulară în atenția primăriilor bihorene privind oportunitatea de atrage fonduri pentru electrificarea gospodăriilor de la nivelul județului Bihor.

Apelul ”Electrificarea Gospodăriilor”, lansat în decembrie 2020, are un buget total de 10.000.000 euro, iar valoarea unui grant este cuprinsă între 30.000 euro – 2.000.000 euro. Termenul limită de depunere a proiectelor este 29 aprilie 2021. Proiectele eligibile din cadrul acestui apel vizează soluții de electrificare pentru gospodăriile neelectrificate, cu locatari permanenți.

 Sursa de energie poate fi:

–  O sursă de energie regenerabilă (RES), care include, dar nu se limitează la: energie solară, hidroenergie, biomasă, eoliană

–  O conexiune la rețea (poate include extinderea și modernizarea rețelei).

În cadrul selecției au prioritate gospodăriilor izolate, situate la mai mult de 2 km de rețeaua de alimentare accesibilă.

Gospodăriile nou construite și neelectrificate și dezvoltările rezidențiale nu se califică pentru acordarea de sprijin financiar, decât dacă sunt locuite de către rezidenți care sunt într-o situație de ”sărăcie”- grupuri vulnerabile definite de Legea nr. 292/2011 privind asistența socială. Gospodărie ”nouă” desemnează o gospodărie care a fost construită în ultimii 10 ani, calculați până la termenul limită de depunere a propunerilor din cadrul acestui apel pentru propuneri de proiect.

Pentru operatorii non-economici, rata grantului va fi de maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect. Pentru entități economice, rata de finanțare va fi stabilită pe baza prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr.651/2014 privind ajutoarele de stat, fiind între 10 și 90%.

Apelul ”Electrificarea Gospodăriilor” face parte din Programul pentru Energie în România, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene și operat de Innovation Norway Romania. Acest program se adresează mai multor arii, precum: energie regenerabilă, eficiență energetică, cercetare și dezvoltare, training/conștientizare  și electrificarea gospodăriilor.

Mai multe informații (în limba română) pot fi accesate la:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/call-for-proposals-electrification-ro/

 

Cancelaria Prefectului                                                                                      Oradea, 30.03.2021

Județul Bihor