COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bihor (CJSU), prezidat de prefectul Dumitru Țiplea, a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, 11 martie, scenariile de funcționare a unităților din învățământul preuniversitar pentru intervalul 15-19 martie, precum și lista localităților în care se impun limitări în domeniile HoReCa, cultural și de divertisment de la nivelul județului Bihor.

Ambele decizii au fost adoptate luând în considerare formula actualizată de calcul a incidențelor, care, conform Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 8/2021, se realizează prin raportare la totalul  persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, respectiv totalul cazurilor (inclusiv focarele).

Conform Hotărârii CJSU nr. 22/2021, care intră în vigoare începând cu data de astăzi, 11 martie, din cele 714 unități de învățământ din județul Bihor, 443 funcționează în scenariul verde, 247 în scenariul galben și 24 de unități de învățământ intră în scenariul roșu.

Precizăm că decizia s-a adoptat în concordanță cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății nr. 3459/2021 și nr. 280/2021  pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Conform prevederilor în vigoare, scenariile de funcționare a unităților de învățământ:

Scenariul verde – incidență mai mică sau egală cu 1 caz/1.000 de locuitori.

  1. Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

Scenariul galben – incidență între 1-3 cazuri/1.000 de locuitori:

  1. Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIIl-a si a XIl-a, a Xlll-a si a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;
  2. Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

Scenariul roșu – incidență mai mare de 3 cazuri/1.000:

  1. Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar;
  2. Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a elevilor din clasele a Vlll-a si a Xll-a, a Xlll-a si a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, cu prezența fizică de până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale;
  3. Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

Hotărârea CJSU va fi actualizată după fiecare vacanță școlară, înainte de reluarea cursurilor sau ori de câte ori este nevoie, pe baza scenariilor actualizate în funcție de evoluția epidemiologică și pe baza criteriului privind rata incidenței cumulate la nivelul fiecărei localități, respectiv numărul total de cazuri noi în ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Tot în ședința de astăzi, CJSU a actualizat prin Hotărârea nr. 21 lista localităților din Bihor în care se impun restricții în domeniile HoReCa, cultural și de divertisment, pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2. La data de astăzi, la nivelul județului Bihor există 6 localități cu incidențe de peste 3 cazuri/1.000 locuitori, iar numărul localităților cu incidență între 1,5 – 3 cazuri/1.000 locuitori este de 16 localități.

Oradea rămâne la limita scenariului galben, având o incidență de 2,84 de cazuri/1.000 locuitori, prin urmare activitatea cu publicul a restaurantelor și cafenelelor în interior, precum și activitățile din cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole/concerte și a operatorilor din domeniul jocurilor de noroc sunt permise fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și sunt limitate la intervalul orar 06.00-23.00.

La această dată, conform analizei Direcției de Sănătate Publică Bihor incidența la nivelul județului Bihor este 1,84 de cazuri/1.000 locuitori. Lista localităților în care se impun măsuri de restricționare se actualizează ori de câte ori este nevoie, în urma hotărârilor CJSU Bihor, în funcție de rata de incidență a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul fiecărei localități.

HCJSU nr.21 – 2021 HORECA

HCJSU nr. 22 – 2021 Scoli

Anexa Hot CJSU nr.22 – 2021

 

Cancelaria Prefectului                                                                                                       Oradea, 11.03.2021

Județul Bihor