COMUNICAT DE PRESĂ privind alocarea unor fonduri specifice in bugetul local pentru anul 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis ieri, 10 martie, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Tiplea, o circulară în atenția primăriilor și a Consiliului Județean Bihor privind obligativitatea constituirii fondului de rezervă bugetară pentru anul 2021, precum și a alocării sumelor necesare legate de publicarea Monitorului Oficial Local pe pagina de internet a administrațiilor locale.

Documentul prevede că, la aprobarea bugetului local pentru anul 2021, primăriile și Consiliul Județean Bihor trebuie să aibă în vedere și fondul de rezervă bugetară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conform articolului 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local și Consiliului Judeţean, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie.

Reamintim că în cursul anului trecut, o parte din primăriile din județul Bihor, care nu au constituit fondul de rezervă bugetară, au întâmpinat dificultăți în asigurarea produselor și serviciilor de strictă necesitate pentru persoanele izolate la domiciliu.

Tot în cadrul comunicării legate de bugetul pe anul 2021,  prefectul Dumitru Țiplea a subliniat obligativitatea operaționalizării, cu prioritate, a paginilor de internet ale primăriilor, care trebuie să includă o secțiune dedicată Monitorului Oficial Local.

Precizăm că Monitorul Oficial Local, introdus prin Codul Administrativ din anul 2019, este un instrument care are rolul de a asigura transparența actului administrativ, prin publicarea: dispozițiilor autorității executive locale, hotărârile autorității deliberative, bugetului și execuției bugetare, regulamentelor privind procedurile administrative, precum și a altor informații de interes public.

Prefectul Dumitru Țiplea a declarat că: „administrațiile locale trebuie să aibă o atitudine proactivă, în special în contextul actual. Totodată, transparența actului administrativ prin digitalizare este un demers firesc, care aduce primăriile din Bihor în secolul XXI.”

Cancelaria Prefectului                                                                        Oradea, 11 martie 2021

Județul Bihor

Circulara privind Legea bugetului de Stat 2021