Comunicat de presă 28.05.2020 – privind acțiunea de verificare a nivelului de salubrizare a cursurilor de apă din județul Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ

privind acțiunea de verificare a nivelului de salubrizare

a cursurilor de apă din județul Bihor

 

Sub coordonarea prefectului  Dumitru Țiplea, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), s-a desfășurat o acțiune de verificare a nivelului de salubrizare a cursurilor de apă, precum și a modului  în care au fost realizate şi întreținute şanțurile şi rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari în județul Bihor.

La acțiunea care s-a derulat în intervalul 23.04 – 11.05.2020 a participat o echipă mixtă, formată din reprezentanți ai CJSU, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Bihor, ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bihor și ai Gărzii Forestiere Oradea.

Verificările în teren au acoperit în total 48 cursuri de apă din 56 localități aferente și  au vizat:

  1. Existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, care pot obtura scurgerile de apă, generând pagube cauzate de inundații.

Pe cursurile  de apă inspectate au fost identificate:

  • 4 depozite de deșeuri de tip vegetal uscat,
  • 1 depozit de material vegetal
  • 8 depozite de deșeuri constând în folii de plastic, pet-uri, recipiente metalice, materiale de construcții, materiale plastice, materiale textile, deșeuri menajere
  • deșeuri inerte rezultate din construcția drumurilor
  • deversări de ape uzate menajere din sistemul de colectare al apelor pluviale direct în cursul de apă.
  1. Verificări ale modului în care au fost realizate și întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi, precum și cursurile de apă pe raza localităților. În cele 60 de localități verificate, s-a constatat că șanțurile și rigolele sunt întreținute corespunzător.
  1. Verificări pe cursurile de apă din 24 UAT-uri privind modul în care au fost executate anul trecut măsurile de salubrizare dispuse anterior.
  1. Verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații în anul 2019 (inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale) și stadiul măsurilor și lucrărilor de remediere realizate.

În baza acțiunilor de verificare întreprinse s-a aplicat 1 sancțiune și s-au trasat măsuri pentru remedierea deficiențelor identificate în 28 UAT-uri la nivelul județului Bihor.

Cancelaria Prefectului                                                                                     Oradea, 28 mai 2020

Județul Bihor