Comunicat de presă privind demararea verificărilor gradului de salubrizare a localităților și a cursurilor de apă din Bihor

Prefectul Dumitru Țiplea a emis ieri, 4 mai, ordinul de constituire a unei comisii mixte de verificare a modului în care au fost salubrizate localităţile, cursurile de apă şi au fost întreţinute şanţurile şi rigolele de colectare şi dirijare a apelor pluviale la nivelul județul Bihor.

Comisia este compusă din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Bihor, Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Bihor, Inspectoratului pentru Situații de Urgență  „Crișana“ Bihor, Gărzii Forestiere Oradea, Agenției Naționale Pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Bihor, Parcului Natural Apuseni și  Administrației Bazinale de Apă Crișuri.

Conform ordinului, comisia va verifica în teren în intervalul 9 – 30 mai:

– modul în care au fost realizate măsurile stabilite la verificările efectuate în anul 2021;

– existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii apelor;

– existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite;

– modul în care au fost întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi, precum şi cursurile de apă pe raza localităţilor;

– verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundaţii în anul 2021 şi stadiul măsurilor şi lucrărilor de remediere realizate;

– măsuri dispuse pentru remedierea deficienţelor.

Până în data de 10 iunie, comisia va înainta prefectului raportul privind deficiențele constatate, însoțite de propuneri de măsuri.

Demersurile de salubrizare și ecologizare a județului Bihor trebuie să se desfășoare permanent, pe termen lung și pe planuri multiple. Pentru a identifica soluțiile optime și a lucra eficient, vom crea cadrul necesar unei bune colaborări între instituțiile cu atribuții în domeniu. Totodată, mă voi asigura că aceste acțiuni de verificare vor avea impact: vom constata abaterile, vom trasa măsuri și, dacă nu se respectă, vom acționa punitiv.” a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Cancelaria Prefectului                                                                                        Oradea, 05.05.2022

Județul Bihor