Comunicat de presă privind demersuri pentru simplificarea absorbției forței de muncă din afara spațiului UE în județul Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ

Astăzi, 7 iulie, prefectul Dumitru Țiplea a convocat o ședință de lucru pentru a identifica soluții de simplificare a absorbției forței de muncă din afara spațiului european la nivelul județului Bihor. 

La întâlnire au participat reprezentanții conducerii Serviciului pentru Imigrări Bihor, Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, Asociației Firmelor Bihorene, Federației Patronilor Bihor, Uniunii Naționale a Patronatului Român, Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Agenției de Dezvoltare Locală Oradea, precum și reprezentanți ai agenților economici din Bihor.

Prefectul a reiterat oportunitatea ședinței prin prisma lipsei forței de muncă autohtone, rata șomajului fiind de 1% în Bihor, și a dificultăților semnalate privind obținerea dreptului de ședere și a angajării personalului din spațiul extra-comunitar.

Discuțiile au demarat cu prezentarea cadrului legislativ, dar și a principalelor probleme identificate în activitatea Serviciului pentru Imigrări Bihor, precum neconcordanțe între documentele din dosarele cetățenilor străini, ne-comunicarea de către angajatori a modificărilor survenite în statusul cetățenilor străini după obținerea dreptului de ședere și volumul mare de solicitări pentru permise de ședere în Bihor. În contextul creșterii la nivel național a contingentului de cetățeni străini admiși pe piața forței de muncă de la 50.000 în 2021 la 100.000 în 2022, în județul Bihor numărul de solicitări pentru permise de ședere a crescut de la cca 500 în anii trecuți, la 1975 de cereri în 2021, ajungând la 1260 de cereri în prima jumătate a acestui an.

Reprezentanții agenților economici au felicitat și apreciat inițiativa prefectului ca fiind unică în România, menționând ca principale probleme pe tema vizată: complexitatea documentației pentru obținerea permiselor de ședere, redundanța anunțurilor de angajare, imposibilitatea obținerii adeverințelor de la medicii de familie pentru cetățenii non-UE în lipsa unui CNP și termenul lung de așteptare pentru emiterea vizelor de către ambasadele României din statele terțe.

În replică, prefectul Dumitru Țiplea a anunțat demararea procedurii de relocare a Serviciului pentru Imigrări Bihor într-un spațiu mai generos, precum și creșterea numărului de ghișee pentru a răspunde nevoilor actuale de relații cu publicul. De asemenea, a solicitat celor prezenți ca, până în data de 25 iulie, să înainteze propunerile și doleanțele către Instituția Prefectului, urmând ca în baza acestora să fie formulate propuneri de modificări legislative către ministerele de resort, unde este cazul.

Ne dorim să generăm un dialog constructiv și deschis între instituțiile publice și agenții economici din Bihor. IMM-urile sunt motorul economiei și trebuie sprijinite. Resursa umană este tot mai puțină și suntem nevoiți să o aducem din exterior în acest moment, dar pe termen lung susțin ideea de a genera cât mai multă valoare cu resursa umană națională.“, a precizat prefectul Dumitru Țiplea.

 

 

 

Cancelaria Prefectului                                                                                            Oradea, 07.07.2022

Județul Bihor