Serviciul juridic, avizare și contencios administrativ

Angajaţi

Alice Carmen Lupeş Şef serviciu 0259-434.746
Compartimentul Controlul Legalitătii Actelor, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei, Proces Electoral și Îndrumarea Autorităților Locale
Adriana Dragomir Consilier juridic 0259-434.746
Iancau Elena Monica Consilier juridic
Luminita Laza Consilier juridic
Irina Blaga Consilier juridic
Teodor Mara Consilier juridic
Viorica Tataru Consilier juridic
Alice Borbely Consilier
Papagiannis Alexandros Consilier
Compartimentul Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu
Veronica Chereleu Consilier juridic 0259-434.746
Lucian Blaga Consilier juridic
Compartimentul Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivare 
Valentina Manea Consilier 0259-467.800
Alexandra Hus Consilier 0259-411.811
Laura Sime Consilier

 

Atributiile compartimentului (aici)