Serviciul Coordonare Instituțională

Angajaţi

Adrian Venig Şef serviciu 0259-418.028
Compartimentul Servicii Publice Deconcentrate, Ordine Publică şi Situaţii de Urgenţă
Olimpia Popa Consilier 0259-418.028
Floare Mihaiu Consilier
Alexandra Chebeleu Consilier
Compartimentul Strategii, Programe Guvernamentale, Relația cu minoritățile, Dezvoltare Economică şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice
Mihai Mărcuş Expert minorităţi 0259-418.028
Mircea Mustață Consilier minorități
Petru Eleneş Consilier
Compartimentul Afaceri Europene, Absorbție Fonduri Europene şi Relaţii Internaţionale
Daniela Călinescu Consilier afaceri europene 0259-418.028
Mircea Moldovan Consilier afaceri europene
Compartiment Informatică
Eugen Antal Consilier 0259-418.028

 

Atribuţiile compartimentului (aici)