Integritate instituțională

Ordinul prefectului nr. 175 din 21.06.2022 privind Codul de conduită la nivelul Instituției Prefectului jud. Bihor (aici)

Anexa nr. 1 – Codul de conduită a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului jud. Bihor (aici)

Anexa nr. 2 – Codul de conduită a funcționarilor publici cu statut special din cadrul Instituției Prefectului jud. Bihor (aici)

Centralizatorul privind bunurile primite cu titlu gratuit la 31.12.2021 (aici)

Strategia națională anticorupție 2021 – 2025 (aici)

Material narativ privind măsurile din planul de integritate OMAI 72/2017 (aici)

Raport de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2021 (aici)

Sinteza activităților de prevenire și combatere a corupției Trim II 2022 (aici)